Witamy

Celem wydziałowego Zespołu badawczego „Theatrum” jest przeprowadzenie komparatystycznych badań nad autochtonicznością i procesami (de)kolonizacyjnymi (ponowne odczytywanie historii / dekonstrukcja dyskursu dominującego)  wpisanych w wybrane teksty i przedstawienia teatralne, performans w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.